Tecnotest Stargas 898

…är den första avgasmätaren i Europa som uppfyller OIML klass 0. Den är väl förberedd för framtiden och kan byggas ut eller uppdateras… enkelt och till låg kostnad.

Stargas

  • CO, CO2, HC, O2 med NOX som tillval. Lambdamätning, varvtal, motortemperatur samt möjlighet att mäta Lambdasondens signal och även styra signalen och på så sätt öka eller minska motorns insprutningstider. Testen av Lambdasonden skrivs ut på den inbyggda termoskrivaren eller till en extern bläckstråleskrivare.
  • Integrerad varvtalsmätning direkt från bilens batteri
  • Stargas kollar kontinuerligt av lufttryck, luftfuktighet och temperatur… allt för att få en så exakt mätning som möjligt

För att mäta rökgaser från ett dieselfordon krävs endast anslutning av en rökgaskammare TE 495/01 (se bild nedan).

TE 495/01
TE 495/01 ansluts direkt till Stargas som då blir en komplett rökgasmätare med en mängd mätmöjligheter

Motordiagnos,EOBD, OBD och oscilloscope

  • Stargas kan kompletteras med ett väl utbyggt diagnosverktyg för motorns elektroniksystem, motordiagnos för äldre bilar samt OBD/OEBD till nyare modeller. Med tillsatsen ECUreader öppnas möjligheter att se och återställa felkoder, få information om värden till och från styrboxen, felsöka och återställa ABS-bromsar, aktivera komponenter och mycket, mycket mer. (Se Reflex 4130)
  • Stargas kan även även utökas med ett enkanals osciloscope som gör det enkelt att mäta motorns alla givare, som t.ex. sensorer, flödesmätare, tryckgivare, lambdasensor, tändingens primärkrets, insprutare, startsystem, laddningssystem m.m. Osciloscopet kan ställas in på automatisk triggning för att underlätta användingen. Med hjälp av tydliga symboler ändras då t.ex. mätområde och frekvens