Downloads

Här laddar du ner de senaste uppdateringar – Instruktioner för hur du gör uppdateringen, finns här: Uppdatering av Reflex

OBS! Glöm inte att ladda ner både PROGRAMFIL & SPRÅKFIL

PROGRAMVERSIONPROGRAMFILSPRÅKFIL(Sve)TOTALA FILSTORLEK I MB


6:30 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V630.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V630_SVE.exe – 17.9


6:40 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V640.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V640_SVE.exe – 18.2


6:50 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V650.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V650_SVE.exe – 18.5


6:60 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V660.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V660_SVE.exe – 18.4


6:70 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V670.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V670_SVE.exe – 18.7


6:80 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V680.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V680_SVE.exe – 19.0


6:90 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V690.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V690_SVE.exe – 19.0


7:00 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V700.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V700_SVE.exe – 18.9


7:50 – PROGRAMFIL: reflex_TT_V750.exeSPRÅKFIL: reflex_TT_V750_SVE.exe – 18.1


       LISTOR

          Här hittar du listan över alla bilar, modeller och system


Ver. 7:50 -List_V750_Complete